ราคาห้องพัก

  ประเภทห้องพัก                        ราคา/คืน 

ห้อง VIP     เตียงเดี่ยว              700 บาท / รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

ห้อง VIP     เตียงคู่                   700 บาท / รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

ห้องธรรมดา  เตียงเดี่ยว            450 บาท / รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

ห้องธรรมดา  เตียงคู่                 500 บาท / รวมอาหารเช้า 2 ท่าน