ติดต่อเรา

 ฝ่ายบริการและจองห้องพัก

โทรศัพท์ : 036-424812 

มือถือ : 090-1162292

Email : jrd_resort@hotmail.com

 

 ติดต่อเรา

โรงแรม เจอาร์ดี แกรนด์เพลส  109/3 หมู่ 3  ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000